top of page
Stern.png

Štyri adventné nedele

Stundenbuch Umschlag oker.png
Stemma oker.png
Live
Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png
Themen

Štyri sviečky,
štyri Evanjeliá,
štyri čnosti…

Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png

… nás vedú … 

Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png

… k rozjímavému Adventu, 
k pokojným Vianociam 
a k výnimočným jasličkám. 

Stern.png
Stern.png

Prvá adventná nedeľa:

Čnosť tichosti a mlčanlivosti

Ako môžeme v tejto našej turbulentnej dobe žiť tichosť a mlčanlivosť? 

Stern.png
Stern.png
Stern.png

Druhá adventná nedeľa: Čnosť služby

Správny postoj srdca - robiť všetko z lásky k Bohu.

Stern.png
Stern.png
Stern.png

Tretia adventná nedeľa: Čnosť dôvery

Vytrvať s trpezlivosťou. Boh nám daruje riešenie, 
v modlitbe ho spoznáme. 

Stern.png
Stern.png

Štvrtá adventná nedeľa: Čnosť pokory

Boh sa robí malým a uponižuje sa z lásky. Pretože je Kniežaťom pokoja. Ako nám môže pokora pomôcť, aby sme mohli sláviť pokojné Vianoce?
 

Stern.png
Stern.png
Stern.png
Stern.png
PEX2019-328.jpg

Prvý večer: Čnosť tichosti a mlčanlivost

Ako môžeme v tejto našej turbulentnej dobe žiť tichosť a mlčanlivosť?

P. Florian Maria Kerschbaumer

PEX2019-332_edited.jpg

Druhý večer: Čnosť služby

Správny postoj srdca - robiť všetko z lásky k Bohu.

P. Hermann Josef Mallaun

PEX2019-137.jpg

Tretí večer: Čnosť dôvery

Vytrvať s trpezlivosťou. Boh nám daruje riešenie, v modlitbe ho spoznáme.

 

P. Johannes Stoop

PEX2019-94.jpg

Štvrtý večer: Čnosť pokory

Boh sa robí malým a uponižuje sa z lásky. Pretože je Kniežaťom pokoja. 
Ako nám môže pokora pomôcť, aby sme mohli sláviť pokojné Vianoce?

P. Alfons Maria Herre

Redner
bottom of page