top of page

Pôstna duchovná obnova

s Rodinou Panny Márie

Aktuálne, Streda, 5. 4. 2023, 19:00

jesus-tempted-wilderness-237_42165.jpg

Duch vyviedol Ježiša na púšť,

aby ho diabol pokúšal.

A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.

Tu pristúpil pokušiteľ...

P. Andrej M. Čaja

Transfiguration-Rubens.jpeg

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.

Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo.

P. Karol M. Mikloško

john-4-5-16-reflection-ferdinand-waldmuller-scaled.jpg

„Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

P. Luis M. Caudt

john-9-1-reflection-brian-jekel.webp

4. Prednáška

„Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“

P. Peter M. Šabo

387882_2x.jpg

5. Prednáška

„Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.  A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

 „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

P. František Olach

Entry_of_Christ_into_Jerusalem_by_Anthony_van_Dyck.jpg

6. Prednáška

Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:

„Povedzte dcére sionskej:

Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“

P. Camillo Hanečka

unnamed.jpg

7. Prednáška

 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:

„Žena, hľa, tvoj syn!“

Potom povedal učeníkovi:

„Hľa, tvoja matka!“ 

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

P. Andrej M. Čaja

Tu môžete podporiť
naše misie
 a duchovné cvičenia

Stundenbuch Umschlag misericod2 copyľľ.png

Rodina Panny Márie

IBAN: SK58 0200 0000 0037 8204 6751

poznámka: online

Kreuz grau.png

Duchovné cvičenia z roku 2022

bottom of page